Bluetooth Veiligheid

Natuurlijk wil je weten of Bluetooth veilig is. Voor de veiligheid van het gebruik van moet je naar twee dingen kijken. Het zendvermogen en de beveiliging van de verbinding. Laten we met de eerste beginnen.

Bluetooth en gezondheid

“Is het gebruik van bluetooth veilig voor de gezondheid, er zit toch een zender in? Ik heb gelezen dat zenders wel eens gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.”

Het korte antwoord

Het zendvermogen van bijvoorbeeld een Bluetooth headset, die vlak op je hoofd zit, is zo laag dat er geen meetbare gevolgen voor je gezondheid zijn gemeten.

Koop veilige Bluetooth accessoires bij de volgende webshops. Klik of tab op een logo.

Koop Bluetooth accessoiresKoop Bluetooth accessoiresKoop Bluetooth accesoires

Het lange antwoord

Er wordt door verschillende organisaties wereldwijd regelmatig onderzoek gedaan naar de gezondheidsgevolgen van radiozenders op de volksgezondheid. Het gaat hierbij over de invloed van zowel de zwaardere zenders, die gebruikt worden in de telecommunicatie en zenders in consumenten elektronica, waaronder mobiele telefoons, Wifi en Bluetooth. Uit onderzoek is gebleken dat hoge zendvermogens die een hoge elektromagnetische veldsterkte veroorzaken, het menselijk lichaam kunnen opwarmen. Om onnodige opwarming te voorkomen zijn er normen opgesteld voor zowel burgers als werknemers die beroepshalve met zend installaties omgaan. Om verder op dit fenomeen in te gaan, hebben we wat eenvoudige natuurkunde nodig.

Afstand

Bij een rondstralende antenne die zijn zendvermogen ongeveer bolvormig uitstraalt neemt de hoeveelheid elektromagnetische straling af, met het kwadraat van de afstand tot de antenne. Dit houdt dus in hoe verder je van een zender bent verwijderd hoe minder je aan elektromagnetische straling je wordt blootgesteld.

Zendvermogen

Het zendvermogen van een apparaat is een maat voor de hoeveelheid elektromagnetische straling die via de antenne wordt uitgezonden. Het zendvermogen wordt aangeven in Watt (W) of milli Watt mW) 1.000 milli Watt = 1 Watt. Het zendvermogen van de verschillende apparaten verschilt nogal. Ook is de afstand tot je hoofd, een van de kwetsbaarste delen van het menselijk lichaam bij de verschillende apparaten niet gelijk.

Een vergelijking van zendvermogen.

  • Een smartphone geeft maximaal een vermogen van ongeveer 1 Watt
  • Een Wifi router of WiFi zender in een Laptop geeft een zendvermogen van maximaal 100 mW
  • Een Bluetooth klasse 2 headset heeft een maximaal zendvermogen van 2,5 mW. Een Bluetooth klasse 3 headset geeft een maximaal zendvermogen van 1 mW.

Vergelijking mobile telefoon en laptop

Laten we het verschil vergelijken tussen een mobile telefoon die je tegen je oor houdt, Wifi van je Laptop en een Bluetooth headset. Als je een mobile telefoon tegen je oor aanhoudt, dan is de afstand ongeveer 5 millimeter (mm) Het zendvermogen is van een mobiele telefoon is ongeveer 1 Watt. Een Laptop staat ongeveer 50 cm = 500 mm van je hoofd af en heeft een zendvermogen van 500mW = 0,5 Watt. Het zendvermogen is een factor 1 W / 0,5 W = 2 kleiner. De afstand is een factor 500 mm / 5 = 100 keer kleiner. Het kwadraat hier van is 10.000. Totaal is dit 2 * 10.000 = 20.000 maal minder stralingsbelasting.

Vergelijking mobiele telefoon en Bluetooth headset.

We kunnen er van uitgaan dat de afstand tot het hoofd bij een bluetooth headset en een mobiel telefoon ongeveer hetzelfde is. Het zendvermogen van een Bluetooth headset is een stuk lager maximaal 2,5 mW = 0,0025 Watt bij klasse 2 en 1 mW bij klasse 3, in vergelijking  met de  1 Watt van een mobile telefoon.

  • Bij Bluetooth klasse 2: 1 W / 0,0025 W = 400 keer minder straling belasting
  • Bij bluetooth klasse 3: 1 W / 0,001 W = 1000 keer minder straling belasting.

Conclusie

Uit dit rekenvoorbeeld komt duidelijk naar voren, dat je bij het gebruik van een mobile telefoon, die je tegen je hoofd aanhoudt een veel hogere stralingsbelasting hebt dan bij het gebruik van ene een Bluetooth headset en een Laptop met Wifi. Het Internationale Agentschap voor onderzoek naar Kanker IARC, wat onderdeel uitmaakt van WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2011 een rapport uitgebracht. waarin de elektromagnetische straling van mobile telefoons al mogelijk kankerverwekkend zijn beoordeeld. Er zijn een aantal beperkte aanwijzing dat de kans op twee verschillende soorten hersen tumoren verhoogt wordt, bij het veelvuldig gebruik van een mobile telefoon. De meningen in de internationale gemeenschap zijn echter nog steeds verdeelt,omdat er nog geen duidelijk oorzakelijk verband is gelegd, maar dat een oorzakelijk verband ook niet uitgesloten kan worden. Dit geld dus voor het het gebruik van mobiel telefoons die een 400 keer zo hoge straling belasting geven dan een Bluetooth headset en een 20.000 hogere straling belasting geven dan een Laptop met een Wifi verbinding. Er is moeilijk een conclusie te trekken, maar vast staat dat je beter een headset kunt gebruiken als je veel belt, dan kan er een met draadjes zijn, of een bluetooth headset.

Bronnen:

Koop veilige Bluetooth accessoires bij de volgende webshops. Klik of tab op een logo.

Koop Bluetooth accessoiresKoop Bluetooth accessoiresKoop Bluetooth accesoires

Bluetooth beveiliging

Een ander aspect van veiligheid is beveiliging van de verbinding en tracking door derden. Met beveiliging bedoelen we dat verbinding niet af te luisteren is. Met tracking bedoelen we dat je met een ingeschakeld bluetooth apparaat door derden zoals adverteerders in bijvoorbeeld winkels te volgen bent.

Bluetooth encryptie

Wat is encryptie? Encryptie is een techniek om gegevens voor iemand anders onlees- en onbruikbaar te maken. In de computer techniek wordt voor het encrypten of versleutelen van gegevens gebruik gemaakt van een encryptie protocol en een encryptie sleutels. Het encryptie protocol is het recept waarmee de gegevens versleutelde worden. Dit protocol is openbaar, maar zit zo inklaar dat je computer of smartphone een zelfbedachte sleutel kunnen gebruiken. Zonder deze sleutel is het alleen met grote inspanning van supercomputers, mogelijk om de gegevens weer te ontsleutelen. Zonder ontsleutelen zijn je gegevens voor derden waardeloos. De processor in je smartphone  heeft een slimme manier om zelf een unieke encryptie sleutel te verzinnen en deze veilig met bijvoorbeeld  de processor van je bluetooth speaker te delen. Sind de ingebruikname van Bluetooth versie 2.1, is het voor alle verbindingen (uitgezonderd het service discovery protocol) verplicht om een versleutelde verbinding te gebruiken. Bluetooth versie 2.1 is in gebruik sinds 2009 en in de praktijk kom je alleen aparte tegen die standaard de verplichte encryptie gebruiken.

Beveiligingsgaten

In het verleden zijn er een aantal beveiligingsgaten in het Bluetooth systeem gevonden die verholpen zijn. Bij versie 4.2 is er veel aandacht besteed aan een sterkere en betere beveiliging. Voor normaal gebruik is Bluetooth veilig om op dagelijkse basis te gebruiken. Mocht je toch twijfels hebben, zet dan na het gebruik van een bluetooth verbinding op zowel, je smartphone of computer en je bluetooth speaker of headset,  uit.

Bluetooth Tracking

Een veel minder bekend onderwerp is het tracken van Bluetooth apparaten. Een apparaat dat ingeschakeld staat, zendt regelmatig een signaal uit, om te controleren of er een ander apparaat waar het mee gepaired is in de buurt is. Hierbij identificeert het apparaat zich met een zo genaamd MAC adres. Een MAC adres wordt niet alleen voor Bluetooth gebruikt, maar is ook in gebruik bij WiFi en bedrade internet verbindingen. In principe kan een apparaat aan de hand van het MAC adres geïdentificeerd worden. Bij Bluetooth is dat relatief gemakkelijk. Je smartphone Bluetooth MAC adres, kan gebruikt worden, om in winkels en openbare gebouwen je bewegingen en herhaalde bezoeken in kaart te brengen. Om dit te voorkomen is er in de Bluetooth 4.0 specificaties een functie ingebouwd die het apparaat regelmatig van MAC adres laat wisselen. Alleen apparaten waar je smartphone is gepaird, herkennen je Smartphone. Op deze manier wordt je privacy een stuk beter beschermd. Als je Wifi op je Smartphone aan hebt staan, dan kun je getrackt worden via het WiFi Mac adres van je smartphone of Laptop. Dit is nauwkeuriger dan via het telefoonsignaal, maar minder nauwkeurig dan via Bluetooth. Vergeet niet dat je ook via het telefoonsignaal van een smartphone getrackt kunt worden. Telefoonmaatschappijen kunnen zien waar je je ongeveer bevindt, hoewel dat een stuk minder nauwkeurig is als via Bluetooth of WiFi.

Tracking mogelijkheden van smartphone signalen.

  • Telefoonsignaal: Op straat niveau door de telefoonmaatschappij
  • WiFi: Door iedereen met de juiste apparatuur en met een nauwkeurigheid van enkele tientallen meters, dus zeg op gebouw niveau.
  • Bluetooth: Apparatuur lager dan versie 4, voor iedereen met de juiste apparatuur, met een nauwkeurigheid van enkele meters, dus ongeveer op schapniveau in een winkel.
  • Bluetooth apparatuur met versie 4 of hoger, tracking alleen maar mogelijk voor korte tijd, zonder dat je hier toestemming voor geeft. Dit kan bijvoorbeeld via een app van een winkel keten waarin deze functie geactiveerd is.

Wil je er zeker van zijn dat je niet getrackt wordt, zet je telefoon dan op vliegtuigstand, helemaal uit, of laat hem gewoon thuis.

Bron: BT technology protecting your privacy

Koop veilige Bluetooth accessoires bij de volgende webshops. Klik of tab op een logo.

Koop Bluetooth accessoiresKoop Bluetooth accessoiresKoop Bluetooth accesoires

Scroll naar boven